YO-SHENG PLASTIC CO., LTD
No. 172, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan
Tel:(02)22220488
Fax:(02)22235414
larrylin@yosheng.com.tw